ƯU ĐIỂM

-  Khả năng khử mầu (50-90%) và loại bỏ COD (50-80%).
-  Sử dụng để khử mầu với nước thải có độ mầu cao từ các nhà máy nhuộm.
-  Sử dụng để giữ lại các hóa chất trong quá trình sản xuất giấy và bột giấy.
-  Lắng nhanh, đông tụ tốt hơn.
-  Không ô nhiễm (không Nhôm, Clo, ion kim loại nặng,...).
-  Tạo ít bùn hơn so với các chất keo tụ vô cơ.
-  Ít độc hại, không cháy, không phát nổ, có thể bảo quản nhiệt độ phòng, không nên để dưới ánh sáng mặt trời.
 

LĨNH VỰC ÁP DỤNG

-  Nước thải từ dệt may, thuốc nhuộm, mầu nước, mực, giấy, nước rỉ rác, quá trình chế biến gỗ, tẩy vải, quá trình sản xuất đường và một số ngành công nghiệp đầu ra cần phải loại bỏ mầu.
-  Quá trình sản xuất giấy và bột giấy.
 

ĐẶC TÍNH
 

Đặc tính kỹ thuật

Hóa chất khử mầu KC-01

Cảm quan

Chất lỏng không mầu tới hơi vàng

Chất rắn

≥50%

Trọng lượng riêng

1.1-1.3

pH

3-6

Nhiệt độ bảo quản

0-35 (oC)

Độ nhớt (cps)

30-250


 

ÁP DỤNG

  1. Pha loãng dung dịch 10 - 40 lần và thêm trực tiếp vào nước thải. Có thể lắng hoặc tuyển nổi tùy thuộc vào đặc tính của nước thải.
  2. Điều chỉnh giá trị pH nước thải về 7,5 - 8 để đạt được kết quả tốt hơn.
  3. Trong trường hợp độ màu (Pt - Co) và CODCr cao thì chúng ta có thể sử dụng thêm PAC và PAM. Nhưng không được trộn lần PAC, PAM với KC-01.